Politechnika Łódzka

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Wydawnictwo Mando