Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w VI Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Transgresje Matematyczne, organizowanej przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 3-6 czerwca 2024 roku.

Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w formie hybrydowej:

3 – 4 czerwca 2024 – część międzynarodowa, wszystkie sesje on-line (język obrad: angielski)

5 – 6 czerwca 2024 – część krajowa, wszystkie sesje stacjonarne w budynku UKEN w Krakowie (język konferencji: polski)

Zamierzamy ponownie przekroczyć granice matematyki i przyjrzeć się zagadnieniom związanym z matematyką i jej nauczaniem. Do udziału w konferencji zapraszamy niezmiennie dydaktyków i nauczycieli matematyki oraz przedstawicieli dyscyplin naukowych takich jak filozofia, psychologia i pedagogika, którzy zainteresowani są edukacją matematyczną.

Zapraszamy wszystkich uczestników do przedstawienia własnego rozumienia terminu transgresja w odniesieniu do matematyki, jej historii, filozofii i nauczania.

Proponujemy następujące obszary tematyczne konferencji, ale zachęcamy do rozszerzenia i wzbogacenia tej listy:

  • Transgresje w historii i filozofii matematyki i ich znaczenie dla edukacji matematycznej,
  • Psychologiczne transgresje w nauczaniu i uczeniu się matematyki,
  • Filozofia praktyki matematycznej,
  • Niekonwencjonalne podejścia do nauczania matematyki,
  • Edukacja STEM.